Close

23 kwietnia 2017

Dobre objawy zachowania bocianów z Lewkowa

Z doświadczenia ponad pięcioletniego intensywnego obserwowania gniazda wiemy, że kilka czynności wykonywanych przez bociany w gnieździe świadczy o tym, że mają zamiar przystąpić do lęgu. To jeden z nich – układanie korony gniazda, a jest już ostatni dzwonek, by to zrobić i przystąpić do znoszenia jaj oraz inkubowania ich.

Dodaj komentarz